Instalacja dodatków maszyny wirtualnej

Instalacja dodatków maszyny wirtualnej

Po instalacji: dodatki do maszyny wirtualnej.

Dodatki do maszyny wirtualnej nie są potrzebne – nie zmieniają funkcjonalności/pracy systemu, maszyna wirtualizowana nie będzie dysponować nowym oprogramowaniem, jednak łatwiej będzie się nią posługiwać z poziomu maszyny-hosta. Przykładowe ułatwienia to np. dynamiczna zmiana rozmiaru ekranu i rozdzielczości, czy współdzielony schowek. Dlatego warto poświęcić im kilka chwil.

b.00

Po uruchomieniu i zalogowaniu do nowego systemu, uruchamiamy Synaptic (menu Start -> Preferencje -> Synaptic Menedżer Pakietów), i włączamy w nim dodatkowe repozytoria (Ustawienia -> Repozytoria). Do każdej linii rozpoczynającej się od deb http:// dopisujemy w polu „Dział” wartości: contrib non-free tak, aby po zmianach pełna linia „Dział(y)” miała postać:

main contrib non-free

b.01

Zamykamy okno z listą repozytoriów, i odświeżamy listę pakietów (pierwszy przycisk po lewej stronie menu)

Po odświeżeniu, wyszukujemy i instalujemy pakiety:

virtualbox-guest-dkms
virtualbox-guest-utils
virtualbox-guest-x11

W praktyce wystarczy zaznaczyć do instalacji pakiet virtualbox-guest-dkms – Synaptic sam zaznaczy resztę potrzebnych pakietów.

b.02

Przycisk „Zastosuj”, i.. czekamy na zakończenie instalacji.
Czekamy.
A potem jeszcze chwilę.

b.03

 

Po zakończeniu – restartujemy naszą maszynę (Menu Start -> Wyloguj -> Uruchom ponownie).

Po ponownym uruchomieniu zauważymy różnicę od razu – przeskalowanie okna maszyny wirtualnej powoduje automatycznie dostosowanie rozdzielczości pulpitu tejże maszyny. Skalowanie działa oczywiście tylko w trybie graficznym – ale po przełączeniu konsoli w tryb tekstowy (prawy Ctrl+F1…F6) okno dostosuje swój rozmiar automatycznie do wielkości konsoli, a po powrocie do trybu graficznego (prawy Ctrl+F7) powróci do poprzedniego rozmiaru.